Avatar

Bc. Patrícia Marmanová

Školiteľ: doc. RNDr. Martin Homola, PhD.

Konzultant: doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

patricia @ marman.sk


Progres

Webová stránka

100%

Zdroje

80%

Prototyp

70%

Latex kostra

100%


Kurzový systém rozšírený o sémantický kontext

Course Management System with Extended Semantic Context

Cieľom práce je návrh a implementácia jadra kurzového systému, ktorý umožní sémantickú charakterizáciu kontextových vzťahov medzi jednotlivými objektami (napr. študijné materiály, zadania, termíny, atď), s cieľom pomôcť študentom nájsť a neprehliadnuť relevantné materiály a termíny vzťahujúce sa na test, skúšku, či aktuálne zadanie.

Cieľ:

 • Charakterizácia relevantných kontextových atribútov a vzťahov v doméne
 • Špecifikácia jadrovej funkcionality
 • Špecifikácia integračného mechanizmu pre ďalšie moduly
 • Implementácia systému (jadro)
 • Zohľadnenie špecifík a implementácia mobilnej verzie (jadro)


Zdroje

Staršie diplomové práce
Vedecké články
Tvorba webu
 • Information architecture for the World Wide Web, Louis Rosenfeld, Peter Morville, Cambridge : O ́Reilly, 2006 (3rd Edition)
 • Designing Web Usability, Jakob Nielsen, New Riders, 1999
 • Don’t Make Me Think, Revisited. Steve Krug, New Riders, 2014 (3rd Edition)
 • The Elements of User Experience, Jesse James Garrett, New Riders, 2011 (2nd Edition)
 • Creating a Website: The Missing Manual, Matthew MacDonald, 2008
Technológie
 • Dan Brickley, et.al.: Schema.org, dostupné online: schema.org
 • Facebook Open Source: React, A JavaScript library for building user interfaces, dostupné online: reactjs.org
 • Eddy Hernandez, Evan Sharp: Reactstrap, Easy to use React Bootstrap 4 components, dostupné online: reactstrap.github.io
 • Ilya Kantor: The Modern JavaScript Tutorial, 2007—2019, dostupné online: javascript.info
Iné

LaTeX kostra


LaTeX kostra: [pdf]

Bibliografia: [bib]